Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) tổ chức hằng năm theo […]

Read More…

Tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao?

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá bao tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu? (trừ trường hợp […]

Read More…

Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020

Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành […]

Read More…